రాబోయే 1-2 గంటల్లో, #ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతాలు ప్రధానంగా మార్కాపురం-కనిగిరి బెల్ట్ ఖచ్చితంగా బలమైన ఉరుములు మరియు వ

రాబోయే 1-2 గంటల్లో, #ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతాలు ప్రధానంగా మార్కాపురం-కనిగిరి బెల్ట్ ఖచ్చితంగా బలమైన ఉరుములు మరియు వర్షాలు కురుస్తాయి. దయచేసి సురక్షితంగా ఉండండి మరియు ఇంట్లోనే ఉండండి :warning::warning:

6 Likes