शेवगा पंजा छाटणी करून 1 महीना झाला आहे. 5 एर्पिलला 2020 ला लावली होते. झाडे ऊंच वाढली होती ह्मणून छाटणी केली. पुढील पी

शेवगा पंजा छाटणी करून 1 महीना झाला आहे. 5 एर्पिलला 2020 ला लावली होते. झाडे ऊंच वाढली होती ह्मणून छाटणी केली. पुढील पीक चांगले येणेसाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती मो.न9890665529