Dhan lagna samye nikla ja rha he barish kab hoga

Dhan lagna samye nikla ja rha he barish kab hoga