माझ्या आद्रक चे पिक आहे त्याच्या वरती काही पिवळेपणा व करपा आहे, तो जात नाहीये मी फेरस eddha पण सोडले आणि त्यावर कॅब्रे ट

माझ्या आद्रक चे पिक आहे त्याच्या वरती काही पिवळेपणा व करपा आहे, तो जात नाहीये मी फेरस eddha पण सोडले आणि त्यावर कॅब्रे टॉप व स्टेप्टोसायकलिंग ची फवारणी सुद्धा घेतली.
कृपया मार्गदर्शन करावे

2 Likes

पाणी व्यवस्थापन योग्य प्रकारे नियोजन करा. अडलून बदलून कॉम्बिनेशन बुरशीनाशक वापर करू शकतो सोबत पिकमधील ताण कमी करण्यासाठी फवाणीद्वारे YaraVita Biotrac 400-500ml/acre या दराने फवारणी करावी.