నా దగ్గర T.C.G.S 1694 రకం వేరుశనగ విత్తనాలు కలవు... కావాల్సిన వారు సంప్రదించండి 9032703680

నా దగ్గర T.C.G.S 1694 రకం వేరుశనగ విత్తనాలు కలవు… కావాల్సిన వారు సంప్రదించండి 9032703680

3 Likes

K.g రేటు యట్ల చెప్పండి

క్వింటా 15000

ನಮ್ಮ ಪೂನ. ನಂಬರ್
8296906626