दुधी भोपळा लागवड करून महिना झाला आहे कोणती फवारणी घ्यावी खत कोणते द्यावे

दुधी भोपळा लागवड करून महिना झाला आहे कोणती फवारणी घ्यावी खत कोणते द्यावे

दुधी भोपळा माहिती