మరో 1 గంటలో, నల్లమల అడవుల నుండి వచ్చే తీవ్రమైన పిడుగులు #నంద్యాల-కర్నూల్ నగర బెల్ట్‌పై ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతాయి. తీవ్ర

మరో 1 గంటలో, నల్లమల అడవుల నుండి వచ్చే తీవ్రమైన పిడుగులు #నంద్యాల-కర్నూల్ నగర బెల్ట్‌పై ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతాయి. తీవ్రమైన గాలులు మరియు మెరుపులతో కూడిన బలమైన వర్షం ఉంటుంది, దయచేసి సురక్షితంగా ఉండండి

2 Likes