नारळाची फळ गळ होत आहे त्यासाठी पर्याय सांगा

नारळाची फळ गळ होत आहे त्यासाठी पर्याय सांगा