द्राक्ष पिकामध्ये ५०-५५ दिवसांनी जमिनीमधील डोस मध्ये वापरा. YaraMila Complex -50 किलो/एकर. योग्य वेळी योग्य खताची निवड

द्राक्ष पिकामध्ये ५०-५५ दिवसांनी जमिनीमधील डोस मध्ये वापरा.

YaraMila Complex -50 किलो/एकर.

योग्य वेळी योग्य खताची निवड…

9 Likes